Pandemin har starkt förändrat mötesstrategin under året och många företag och organisationer har fått arrangera möte över internet. Det är allt från interna möten till stämmor och paneldebatter som sänds och fått följas virtuellt över webben.

Vi på Agrar Media har arrangerat ett antal webbsända event inom lantbrukssektorn under 2020. Det är stämmor, informationsmöte och debatter. Det har visat sig gå bra och vi har under resans gång slipat på rutinerna och har i dag stor kunskap och rätt utrustning för att göra detta professionellt och kostnadseffektivt.

Och just kostnadsdelen är vi övertygade om att många företag ser som en stor fördel. För även om livet kommer att återgå till det normala på sikt och fysiska möten åter blir en möjlighet är det många som, i bokslutet för 2020, kommer att se hur kostnader för resor, hotell, traktamente och restaurangbesök kraftigt reducerats. Det kan finnas anledning att fortsätta att hålla dessa kostnader nere för ett förbättrat resultat och ett minskat resande innebär ju även att den anställde hinner mer och det är även ett gott argument för företagets miljöpolicy.

Vi tror att många företag kommer att fortsätta med virtuella stämmor, sammanträden och informationsmöten även i framtiden, där det går att genomföra utan risk för försämrat resultat jämfört med fysiska möten, och det finns självklart många exempel där det är så.

En annan sak där film är till en stor fördel är under utbildning. Normalt bjuder organisationer in exempelvis säljare för utbildning av produkter. I stället för ett fysiskt möte kan en person instruera och berätta om, samt visa en produkt på en film. Även här minskar kostnaderna för resor, hotell och tid och fördelen är även att säljaren har tillgång till instruktionsfilmen även i framtiden och kan titta på valda sekvenser och bli uppdaterad om produkten precis innan ett kundmöte.

Vi på Agrar Media gör även instruktionsfilmer inom lantbruks- och entreprenadmaskiner.

Vi kan spela in hos er, i hyrd lokal eller i vår studio där vi normalt spelar in Lantbruksnytt. I vår egen studio kan vi spela in mot greeenscreen vilket innebär att ni kan få valfri bakgrund. Vi kan även arrangera debatter och möten där deltagarna finns på olika platser och klippa ihop detta.

Ni är välkomna att kontakta oss med era idéer och vi ger er ett fast pris på det arbete ni vill ha utfört. Vi kan ge er referenser inom det område ni önskar och vi har även kunskap och idéer för att hjälpa er på rätt spår om ni inte har en självklar idé när ni kontaktar oss.

Välkomna

Anders Niléhn
anders@agrar.nu
070-630 68 77